You are here: Home
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

www.metaloplastika.net

Metaloplastika
 

Dobro došli na sajt AD IPA Metaloplastike Stopanja

I.P.A. „ Metaloplastika „ A.D. Stopanja je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Bavi se proizvodnjom ambalaže od plastičnih masa, poseduje kompletnu opremu za proizvodnju brizgane i duvane plastike , termoformiranje kao i signiranje proizvoda metodom sito i tampon štampe i štampanjem reklamnog materijala.

Rukovodstvo i svi zaposleni u METALOPLASTICI AD čvrsto su opredeljeni za kvalitet kao jedini garant uspešnog poslovanja i opstanka na tržištu.

Opredeljenost ka kvalitetu u sklopu naših aktivnosti , ima za svrhu ostvarivanja ciljeva u pravcu:

  • profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

  • zadovoljstva korisnika kvalitetom naših proizvoda

  • permanentnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i procesa,

  • širenja palete našeg proizvodnog programa,

  • uvođenje novih tehnologija,

  • usaglašavanje svih procesa i proizvoda sa zakonskom regulativom,

  • edukcija i motivisanje zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata.

Konstantno podizanje na viši nivo kvaliteta stavljanjem u službu svih raspoloživih resursa usavršavanje, znanje i tehnološko – tehnički napredak kroz implementiran sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001: 2008 je trenutno opredeljenje našeg preduzeća.

Sprovođenjem politike kvaliteta obezbedićemo prisutnost , konkuretnost i prepoznatljivost naših proizvoda na tržištu. Politika kvaliteta će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođena uslovima i ciljevima.

 

 
El. pošta Štampa PDF


.POZIV PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA NA POSLOVNU SARADNJU SA I.P.A."METALOPLASTIKA"AD STOPANJA

Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Osoba sa invaliditetom (Sl.gl.R.S.br.36 od 15.maja 2009.godine) , Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom i na svakih narednih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

Poslodavac koji nema potrebu da zapošljava osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24, ovog Zakona plaća penale (čl.29.) ili ima mogućnost primene člana 26. i 27.  kada izvršava obaveze iz Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ili Ugovora o kupovini proizvoda ili usluga  sa preduzećem koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije. Tada se oslobađa obaveza zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.

Imajući u vidu naš program proizvodnje i usluga i Vaše pretpostavljene potrebe, moguće je ostvariti realnu poslovno tehničku saradnju, na obostranu korist.

Zato pozovite našu komercijalnu službu, kako bi se detaljnije informisali i eventualno se dogovorili na telefon 037/3727 - 659.

 

 

Anketa

Kvalitet naših proizvoda
 

Ko je online

Imamo 3 gostiju na mreži

Brojač poseta

Danas134
Juče302
Ove nedelje692
Ovog meseca2370
Ukupno171839