1. oktobar 2018 UIPS

Mitovi i činjenice o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Razumna prilagođavanja radnog mesta i asistivne tehnologije