Beogradski sajam 2018 – sajamska manifestacija J=DNAKI

Javni čas“Kako mi to radimo“ – pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

predstavljanje segmenata rada članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetetom.