Profesionalna rehabilitacija

Našu stručnu službu čine :

  • savetnik za pružanje pomoći profesionalne asistencije (defektolog)
  • savetnik za integraciju na radnom mestu
  • instruktor praktične nastave.

Stručni radnici predano rade na integraciji osoba sa invalididetom kroz stručnu podršku, praćenje i usmeravanje. Svakodnevni obilasci, razgovori, akcije koje stručna služba preduzima, u cilju su poboljšanja i većeg stepena uključenosti osoba sa invaliditetom u život i razvitak našeg preduzeća.