I.P.A.METALOPLASTIKA A.D.
STOPANJA

Preduzeće za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida

POZIV PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA NA POSLOVNU SARADNJU SA I.P.A.“METALOPLASTIKA“AD STOPANJA

Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Osoba sa invaliditetom (Sl.gl.R.S.br.36 od 15.maja 2009.godine) , Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom i na svakih narednih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

     Izjava o politici kvaliteta

 Rukovodstvo i svi zaposleni u METALOPLASTICI AD čvrsto su opredeljeni za kvalitet kao jedini garant uspešnog poslovanja i opstanka na tržištu.Opredeljenost ka kvalitetu u sklopu naših aktivnosti , ima za svrhu ostvarivanja ciljeva u pravcu: profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom zadovoljstva korisnika kvalitetom naših proizvoda permanentnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i procesa,širenja palete našeg proizvodnog programa,uvođenje novih tehnologija, usaglašavanje svih procesa i proizvoda sa zakonskom regulativom, edukcija i motivisanje zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata.

O nama

Istorija Metaloplastike počinje 1965 kada je, u okviru CZS, osnovana zaštitna radionica sa skromnom proizvodnjom, opremom i tehnologijom za preradu plastičnih granulata metodom brizganja i duvan 1996. godine izvršena je integracija sa preduzećem Panonija u okviru koje posluje do 2004.godine, zadržavajuci osnivačke programske atribute. Svojinska transformacija izvrsena je 2005.g. kada je preduzeće privatizovano. Usled brzog razvoja i daljih planova, izgrađen je nov poslovno proizvodni prostor u industrijskoj zoni Starog Trstenika, od 1300 m u koji je, tokom 2006.g. izmeštena kompletna proizvodnja. Tako je danas preduzeće u mogućnosti da odgovori na sve zahteve kupaca kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu asortimana.

Fer proizvod

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije je nosilac kolektivnog  žiga FER PROIZVOD

Klub prijatelja UNICEF-a

 

Klub prijatelja UNICEF-a je program stalnih mesečnih donatora koji učestvuju  u sklapanju boljeg života dece.

Dokumentacija

Dokumenta I.P.A. METALOPLASTIKA A.D. STOPANJA

Menadžment

Generalni direktor

Radmila Stevanović

Finansiski direktor

Vesna Vukčević

Defektolog

Ivana Ivanović

Savetnik za integraciju na radnom mestu

Miroslav Vukčević

Šef proizvodnje

Aleksandar Ćosić    KONTAKT

    Ukoliko želite da dobijete više informacija o našim proizvodima, uslugama ili pak želite da nam postavite pitanje, možete to učiniti putem kontakt forme.