• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015,44/2018, 95/2018 i 91/2019), i Odluke Odbora direkotra o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara I.P.A. METALOPLASTIKA AD TRSTENIK-STARI TRSTENIK, koja se održava dana 20.09.2021. godine u prostorijama Društva, ul. Stari Trstenik br. 29 sa početkom u 10,00 časova, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj sednici Skupštini, dostavlja