• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
ISO standard

I.P.A. „ Metaloplastika „ A.D. Stopanja je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Bavi se proizvodnjom ambalaže od plastičnih masa, poseduje kompletnu opremu za proizvodnju brizgane i duvane plastike , signiranje proizvoda metodom sito i tampon štampe i štampanjem reklamnog materijala. Rukovodstvo i svi zaposleni u METALOPLASTICI AD čvrsto su opredeljeni za kvalitet kao jedini garant uspešnog poslovanja i opstanka na tržištu. Opredeljenost ka kvalitetu u sklopu naših aktivnosti , ima za svrhu ostvarivanja ciljeva u pravcu:profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom zadovoljstva korisnika kvalitetom naših proizvoda permanentnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i procesa,širenja palete našeg proizvodnog programa,uvođenje novih tehnologija,usaglašavanje svih procesa i proizvoda sa zakonskom regulativom,edukcija i motivisanje zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata. Konstantno podizanje na viši nivo kvaliteta stavljanjem u službu svih raspoloživih resursa usavršavanje, znanje i tehnološko – tehnički napredak kroz implementiran sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001: 2015 je trenutno opredeljenje našeg preduzeća.Sprovođenjem politike kvaliteta obezbedićemo prisutnost , konkuretnost i prepoznatljivost naših proizvoda na tržištu. Politika kvaliteta će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođena uslovima i ciljevima.