• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
O nama

Istorija Metaloplastike počinje 1965 kada je, u okviru CZS, osnovana zaštitna radionica sa skromnom proizvodnjom, opremom i tehnologijom za preradu plastičnih granulata metodom brizganja i duvan 1996. godine izvršena je integracija sa preduzećem Panonija u okviru koje posluje do 2004.godine, zadržavajuci osnivačke programske atribute. Svojinska transformacija izvrsena je 2005.g. kada je preduzeće privatizovano. Usled brzog razvoja i daljih planova, izgrađen je nov poslovno proizvodni prostor u industrijskoj zoni Starog Trstenika, od 1300 m u koji je, tokom 2006.g. izmeštena kompletna proizvodnja. Tako je danas preduzeće u mogućnosti da odgovori na sve zahteve kupaca kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu asortimana.

Na isteku 2010. g. Metaloplastika je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida i nesumnjivi regionalni lider u proizvodnji plastićne ambalaže, kontinuirano povećavajući proizvodne kapacitete ali i brigu o zaposlenim invalidnim licima , inovativnim socijalnim programima


Menadžment preduzeća , zajedno sa svim zaposlenima, se svakodnevno trudi da poboljša kvalitet celokupne usluge, kao i kvalitet života i rada zaposlenih, svakodnevno učeći i usvajajući nove programe zaštite invalidnih lica kao i savremene tehnologije kada je proizvodnja u pitanju.

Poseban akcenat se stavlja na rad stručne službe, socijalni radnik i defektolog , obzirom da preduzeće uposljava 31 invalidno lice.

Da bi osigurala stabilnost kvaliteta u proizvodnji naše preduzeće je uvelo i organizovalo svoj rad po sistemu menadzmenta kvalitetom ISO 9001-2008.

Sistem kvaliteta prepoznat je u Metaloplastici kao važan segment daljeg razvoja preduzeća. Cilj preduzeća se ogleda u tome da pored opravdanja sopstvenog postojanja na tržištu, u svakom segmentu poboljša kvalitet kako proizvoda tako i uslova rada invalidnih lica. Dokaz da ovakva misija koja predstavlja svakodnevnu vodilju za sve zaposlene u I.P.A. Metaloplastika ispravna, su zadovoljni kupci, od kojih velika većina danas predstavlja prijatelje našeg preduzeća i naše najveće priznanje.