• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
Saradnja

Na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Osoba sa invaliditetom (Sl.gl.R.S.br.36 od 15.maja 2009.godine) , Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom i na svakih narednih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.
Poslodavac koji nema potrebu da zapošljava osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24, ovog Zakona plaća penale (čl.29.) ili ima mogućnost primene člana 26. i 27. kada izvršava obaveze iz Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ili Ugovora o kupovini proizvoda ili usluga sa preduzećem koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije. Tada se oslobađa obaveza zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.
Imajući u vidu naš program proizvodnje i usluga i Vaše pretpostavljene potrebe, moguće je ostvariti realnu poslovno tehničku saradnju, na obostranu korist.
Zato pozovite našu komercijalnu službu, kako bi se detaljnije informisali i eventualno se dogovorili na telefon 037 / 3727 – 659.