• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
Značaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Zapošljavanje i radni odnosi osoba sa invaliditetom u Srbiji uređeni su Zakonom o radu i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/09). Ovim zakonom uvodi se obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uređuju se podsticaji za zapošljavanje ove marginalizovane društvene grupe kako bi se poboljšao njihov socio-ekonomski status

Posao zaposlenim osobama sa invaliditetom doprinosi poboljšanju njihovog ekonomskog položaja, jer im pruža mogućnost da zarađuju i obezbede sebi osnovne egzistencijalne uslove za život. Osećaju se korisnim jer doprinose povećanju kućnog budžeta.

Istraživanja u svetu su pokazala da su osobe sa invaliditetom obično lojalni radnici, ređe izostaju sa posla i trude se da korektno obave svoje radne zadatke.

Sa poboljšanjem ekonomskog položaja menja se njihov društveni život, raste njihovo samopouzdanje, osećaj vrednosti, socijalno prihvatanje i pripadanje društvu. Omogućava im se bolja socijalna integracija, bolje korišćenje slobodnog vremena. Posao pozitivno utiče na standard življenja i pruža osobama sa invaliditetom socijalnu sigurnost.