• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
IPA Metaloplstika a.d. Stari Trstenik 29, Trstenik registrovan u APR-u menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću