• Stari Trstenik 29, 37242 Stopanja Srbija
  • Call us: +381 37 3727 659
Kompanija Metaloplastika realizuje vašu ideju do gotovog proizvoda. Imate ideju da pakujete vaš proizvod, međutim niste u situaciji da to realizujete, kompanija Metaloplastika nudi sledeće usluge: - Savetodavne - Crtanje skiciranje proizvoda - Testiranje materijala - Izrada alata i kalupa - Testiranje proizvoda